Information kring coronaviruset och covid-19 vid flygresor.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Halmstad City Airport, tillsammans med Halmstad Kommun (ägare av Halmstad City Airport) håller sig löpande informerad rörande Folkhälsomyndighetens råd och bedömningar, restriktioner som införs av den svenska regeringen samt om information vi erhåller från Svenska Regionala Flygplatser, SRF.

Riksdagen har dock förlängt covid-19-lagen och serveringlagen till och med den 31 januari 2022. Därmed förlänger regeringen motsvarande förordningar lika länge för att fortsatt ha beredskap att hantera pandemin.

AIR LEAP - som trafikerar Halmstad-Arlanda - har låtit meddela att från och med den 8 december 2021 de krav på munskydd - igen - på sina flygninga med undantag för intag av mat och dryck under flygningen.
Gäller ej barn under 6 år.

BRA - som trafikerar Halmstad-Bromma - skriver så här på sin hemsida.

Ska man bära munskydd när man flyger?
"Vi följer FHMs rekommendationer och vi rekommenderar därmed att man bär munskydd ombord på våra flygningar." dvs inget krav men en rekommendation https://www.flygbra.se/fragor-och-svar/vanliga-fragor

Några sidor där aktuell information finns att hämta är:

www.folkhalsomyndigheten.se 
www.krisinformation.se
www.halmstad.se/nyhetsarkiv/krismeddelanden/coronavirusetochcovid19.31545.html
www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/

* Uppdaterad 2021-12-07 kl 18.00