Information kring coronaviruset och covid-19 vid flygresor.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Halmstad City Airport, tillsammans med Halmstad Kommun (ägare av Halmstad City Airport) håller sig löpande informerad rörande Folkhälsomyndighetens råd och bedömningar, restriktioner som införs av den svenska regeringen samt om information vi erhåller från Svenska Regionala Flygplatser, SRF.

Onsdagen den 29 september 2021 tas de sista restriktionerna, som vi haft under ca 1,5 år, bort. Detta är fas fyra i Folkhälsomyndighetens och regeringens plan om avveckling av restriktioner i Sverige. De sista restriktionerna som tas bort är till exempel föreskrifter om smittskyddsåtgärder bland annat rörande avstånd mellan sällskap på serveringsställen, deltagartaken för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och privata sammankomster (i hyrda lokaler) samt att arbeta hemifrån.

Riksdagen har dock förlängt covid-19-lagen och serveringlagen till och med den 31 januari 2022. Därmed förlänger regeringen motsvarande förordningar lika länge för att fortsatt ha beredskap att hantera pandemin.

Några sidor där aktuell information finns att hämta är:

www.folkhalsomyndigheten.se 
www.krisinformation.se
www.halmstad.se/nyhetsarkiv/krismeddelanden/coronavirusetochcovid19.31545.html
www.regeringen.se/uds-reseinformation/resklar/

* Uppdaterad 2021-09-28 kl 18.00