Information kring coronaviruset och covid-19 vid flygresor.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som har det övergripande nationella ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar. Halmstad City Airport, tillsammans med Halmstad Kommun - som ägare av Halmstad City Airport - håller sig löpande informerad rörande Folkhälsomyndighetens råd och bedömningar samt den information vi erhåller från Svenska Regionala Flygplatser, SRF.

Några sidor där aktuell information finns att hämta är:

https://www.krisinformation.se/
https://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/krismeddelanden/coronavirusetochcovid19.31545.html
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/

* Uppdaterad 2020-03-23 kl 13.30