Artikel publicerad:

Luftförsvarsövning vecka 42, 2021

I höst genomför Försvarsmakten en luftförsvarsövning i olika delar av Sverige. Flottiljområdet i Halmstad är en av platserna. Luftförsvarsövning 21, LFÖ 21, är en övning som syftar till att bland annat öka luftstridskrafternas förmåga till nationellt försvar av Sverige.

Övningen kommer att både synas och höras i Halmstad i form av en ökad militär närvaro - personal, olika fordon och stridsflyg med stundtals höga bullernivåer. Övningen pågår mellan den 21 oktober till den 27 oktober. Mellan den 21 oktober, klockan 12:00, och den 24 oktober, klockan 21:00, är övningen som mest intensiv i Halmstad, övningsverksamheten pågår då dygnet runt.

Det kommer inte genomföras några övningsmoment ute i samhället som hindrar annan verksamhet eller människor. Däremot kan allmänheten se militära transporter med olika fordon men även militär personal i närheten av Flottiljområdet, Flygstaden och flygplatsen. Inne på militärt område märks övningen desto mer med olika övningsmoment där lös ammunition kan användas. Det är dock inget som utgör en fara för allmänheten.

Mer information om övningen kan du läsa på www.forsvarsmakten.se/lfo21

Om du har frågor kan du ringa; 010-823 79 00.