Artikel publicerad:

Halmstad City Airport – en del av projektet Grön Flygplats

Miljö har sedan länge varit en hjärtefråga för oss på Halmstad City Airport där vi kontinuerligt arbetar med miljö och hållbarhet sedan en längre tid tillbaka, men nu tar vi detta ett steg längre, där flygplatsen gått med i projektet Grön Flygplats tillsammans med 23 andra regionala flygplatser (medlemmar i SRF; Svenska Regionala Flygplatser), i Sverige där projektet löper över en treårsperiod och med ett ekonomiskt stöd från EU via Tillväxtverket. Läs mer om projektet i bifogat pressmeddelande från SRF.

”På Halmstad City Airport pågår ett kontinuerligt miljöarbete. Klimatvänligare markfordon, miljöanpassad halkbekämpning, solcellspaneler på terminaltaket och laddstolpar för elbilar är några av våra senaste åtgärder. Sedan 2017, och som en av de två första flygplatserna i Sverige, har vi en inbladning om ca 5% flygbiobränsle i genomsnitt på årsbasis i vår tankanläggning som samtliga flygbolag och annan luftfart tankar hos oss” , säger Magnus Edman, VD/Flygplatschef på Halmstad City Airport. ”För oss handlar miljö- och hållbarhet inte bara om luftutsläppen utan även det som sker på marken. Därför har vi självklart en miljöpolicy och en miljöhandbok”, fortsätter Magnus.

Halmstad City Airport är av riksintresse för kommunikations- och transportsektor. Detta skydd innebär att hänsyn måste tas till flygplatsens långsiktiga utbyggnadsbehov vid den fysiska planeringen.

Halmstad Flygplats AB har tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet vid Halmstad flygplats omfattande högst 15 900 flygrörelser per år, varav högst 14 700 i civil luftfart och av dessa högst 9 900 rörelser med lätta flygplan, samt högst 1 200 flygrörelser i militär luftfart och av dessa högst 150 rörelser med stridsflygplan.

Tillsynsmyndighet för flygplatsbolagets verksamhet är Länsstyrelsen i Hallands Län.

Flygplatsbolaget har ett av myndigheten godkänt kontrollprogram för att efterleva tillståndet och villkoren flygplatsen har. Flygplatsbolaget lämnar varje år in en miljörapport för att visa att tillstånd, villkor och andra krav efterföljs.

För mer information kontakta:

Magnus Edman, VD/Flygplatschef Halmstad City Airport, tfn 035-18 26 00
Jonas Svensson, Miljö- och Hållbarhetsansvarig Halmstad City Airport, tfn 035 18 26 00