Artikel i Travelnews:
Halmstad ger flygplatsanställda jobb inom kommunen

Coronatider är även de kreativa lösningarnas tid. En sådan står Halmstad kommun för, som har gett anställda på Halmstad City Airport möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser inom kommunen för att stötta samhällsviktiga verksamheter.

Bilden: Adam Jarland, Halmstad City Airport/Räddningstjänsten Halmstad och Alice Campbell/Räddningstjänsten Halmstad och elever från årskurs 2

All kommersiell flygtrafik på Halmstad City Airport är stängd sedan den 23 mars och sedan dess är den enda flygtrafik som äger rum är så kallad samhällsnyttig som exempelvis ambulansflyg, polishelikoptrar och Försvarsmaktens flygningar.

Flygplatsen hade innan den kommersiella trafiken försvann runt 40 anställda. Arbetsgivaren har tillsammans med fackliga representanter kommit fram till en lösning där flygplatsens medarbetare kan arbeta med andra samhällsviktiga områden inom Halmstads kommun under tiden som den kommersiella trafiken är inställd.

– Många privata aktörer i resebranschen har det väldigt kämpigt nu. För oss är det är en lyckosam möjlighet att våra medarbetare kan fortsätta behålla sina anställningar och bidra i andra verksamheter i kommunen när det behövs som allra mest, säger Magnus Edman, vd och Flygplatschef på Halmstad City Airport.

Anette Holmgren är affärsutvecklare på Halmstad City Airport men arbetar nu sedan ett par veckor tillbaka på kommunikationsavdelningen på Kommunledningsförvaltningen.

– Det är bra att man tar tillvara på resurserna. Till exempel har de som arbetar på rampen på flygplatsen brandutbildning, så nu arbetar en kollega på räddningstjänsten, där han åker ut och utbildar skolbarn om brandskydd, vilket faktiskt är en del av läroplanen. Ett par andra kollegor som har C-körkort har hjälpt kommunen med att köra ut diverse leveranser till äldreboenden och hemtjänst. Eftersom man ska vara hemma vid minsta tecken på förkylning finns det många luckor hos kommunen där vi kan täcka upp, säger Anette Holmgren.

Vad kan du bidra med till kommunledningsförvaltningen och vad kan du ta med dig tillbaka till Halmstad City Airport?

– Jag lär mig hur man jobbar med kommunikation inom en kommun, vilket är ganska komplext. Sen kanske jag kan lära mina nya kollegor här hur vi jobbar med inom flyg- och resebranschen. Hur det går till att få in en ny flyglinje till exempel, som också är en komplex process. Men den största lärdomen är ju att vi lär känna varandra inom kommunen, det skapar större förståelse, ödmjukhet och vilken betydelse de olika verksamheterna har i ett större sammanhang. Jag hoppas att det här initiativet kan inspirera andra kommuner och företag att se möjligheter i den här typen av utbyte och lösning, så att anställda får behålla jobbet. Win-win.

Anette Holmgren

Bilden: Anette Holmgren, Affärsutvecklare Halmstad City Airport