Halmstads Flygplats varslar personal på grund av pandemin

Halmstads Flygplats AB varslar fem anställda och säger upp den löpande inlåningen av personal från den kommunala räddningstjänsten då det gäller ansvaret för räddningstjänsten på flygplatsen. Styrelsen för bolaget har ställt sig bakom förslaget som innebär att antalet anställda i bolaget minskar från 35 till 30 personer. Bakgrunden är att passagerartrafiken, i pandemins spår, har minskat kraftigt under 2020.

Idag är antalet resenärer cirka 20 procent av vad den var under 2019. Trafikverkets prognoser tyder på att flygtrafiken kommer återhämta sig gradvis över tid, men att man inte kommer att vara tillbaka på 2019 års nivåer förrän 2025-2026. Under våren 2020 kunde vi låta flygplatsens personal stötta i andra förvaltningar och kommunala bolag och gick in i korttidspermitteringar först i september månad. Flygplatsen behöver nu anpassa sin verksamhet mer långsiktigt efter nuvarande förutsättningar. Beslutet innebär att caféverksamheten avvecklas och en anpassning av bemanningen för den inre handlingen av passagerare kommer att ske. Det innebär en minskning med fem anställda. Att inlåningen av personal från räddningstjänsten avslutas innebär att fem tjänster flyttas från flygplatsen tillbaka till räddningstjänsten. Efter utbildning av egen personal på flygplatsen kommer sedan funktionsansvaret hanteras i egen regi. Styrelsen räknar med att åtgärderna innebär kostnadsbesparingar på 5,7 miljoner kronor.

-Det är verkligen ledsamt att vi tvingas varsla anställda. Tillsammans har vi arbetat hårt för att göraflygplatsen till en bra arbetsplats med god service och därför är det oerhört tråkigt att behöva vidta sådanahär åtgärder. Vi behöver göra det här för att rusta oss för en hållbar framtid, säger Magnus Edman, vd ochflygplatschef för Halmstads Flygplats AB.

-Vi tvingas anpassa vår verksamhet till de rådande omständigheterna. Pandemin har slagit hårt motflygplatsen och vi ser att återhämtningen kommer att ta tid, säger Magnus Uvenfeldt (M), ordförande förHalmstads Flygplats AB.

Vid eventuella frågor, kontakta:
Magnus Edman, vd och flygplatschef
E-post: magnus.edman@halmstad.se
tel: 073-06 63 200
tillgänglig mellan kl 12.00-13.00 samt efter kl 17.00

Magnus Uvenfeldt (M), styrelseordförande Halmstads Flygplats AB
E-post: magnus.uvenfeldt@halmstad.se
tel: 072-74 60 838