Artikel publicerad:

PRESSMEDDELANDE

Air Leap Aviation lägger sitt flygplansunderhåll i Halmstad

Air Leap har låtit informera att de skiftade strategi under förra året för att främst trafikera Bromma flygplats istället för Arlanda. Detta medför nu bland annat att bolaget även flyttar sitt flygplansunderhåll till Halmstad City Airport som blir en mer naturlig plats för underhåll i bolagets linjenät.

Air Leap Aviation, som är den delen av Air Leap-koncernen som står för flygandet, kommer med start i maj, att flytta sin underhållsverksamhet av Saab 340 och ATR 72 från Arlanda flygplats till Halmstad flygplats. Bolaget konstaterar att det blir effektivare på flera plan och förutom de ekonomiska aspekterna även har anpassade lokaler för ändamålet och det blir färre tomflygningar till Arlanda.

”Vi är glada att få till detta samarbete med vårt tekniska underhåll till stånd med Halmstad City Airport. Vidare att vi stärker vår närvaro på flera sätt i regionen är ju extra roligt”, säger Jon Melkersson VD på Air Leap Aviation.

Merparten av Air Leaps flygningar är till Bromma och Air Halland, det kommersiella varumärket, ytterligare stärker närvaron i Halland, kommer antalet flygavgångar på sikt öka mellan Halmstad och Bromma. Detta är ytterligare en anledning till att flygplansunderhållet förläggs till Halmstad menar Air Leap Aviation.

”-Vi ser positivt på att Air Leap Aviation lägger sitt flygplansunderhåll hos oss i Halmstad som bl a kan leda till en utveckling av flygtrafiken från Halmstad”, säger Magnus Edman VD/flygplatschef Halmstad City Airport.

”-Bolaget har aviserat att etableringen av det tekniska flygplansunderhållet till Halmstad på lite sikt kan komma att innebära 15-20 nya arbetstillfällen på flygplatsen”, säger Magnus Uvenfeldt, Styrelseordförande Halmstad Flygplats AB.

För mer information kontakta:
Magnus Edman, VD/flygplatschef Halmstad City Airport, tel 035-18 26 00
Jon Melkersson, VD Air Leap Aviation AB, tel 08-501 200 29