Artikel publicerad:

Reduktionsplikt av flygbiobränsle infört

Den 1 juli 2021 infördes det första steget för reduktionsplikten i Sverige. Det innebär att allt flyg ska ha motsvarande minst 1% inblandning av bioflygbränsle i tankarna. Riktlinjerna ökar sedan årsvis till att omfatta 30% inblandning år 2030. 1% kan låta lite, men är stort i världen. Det är nämligen den mest ambitiösa reduktionsplikten i världen, i skrivande stund.

Projektet Grön Flygplats, där Halmstad City Airport är en av medlemsflygplatserna, är väldigt positiva till reduktionsplikten, även om vi gärna skulle se mer ambitiösa krav och mål.

Vi vet att befintliga flygflottan klarar minst 50% inblandning av bioflygbränsle idag. Vi vet att en av Grön Flygplats medlemmar, Kalmar Airport, redan haft en period nu med 34% inblandning i sina tankar. Vi på Halmstad City Airport har haft en genomsnittlig inblandning om 5% sedan 2017 t o m mars 2020 när pandemin slog till och flygtrafiken stannade av. Vi vet att det går, men vi behöver tillgång till mer bioflygbränsle.

Vi ser ett behov av storskalig, hållbar och inhemsk produktion av biobränsle, för att möta efterfrågan och minska utsläppen. Med en tydligare ökning får branschen, både bränsleleverantörer, flygplatser och flygbolag, tydliga besked och kan planera och skala upp snabbare.

Men vi är väldigt glada för de mål som sätts och peppar varandra att sikta ännu högre!

Ett litet lyft för klimatet, ett stort för Sverige!

Ny lyfter vi!

Mer information om projektet Grön Flygplats hittar du här