PRESSMEDDELANDE FRÅN BRA

Den 12 maj återstartade flygbolaget BRA efter 13 månader utan reguljärtrafik. Att starta upp mitt i en pandemi medför många osäkerhetsfaktorer men med facit i hand var det en lyckträff att återstarta inför sommaren. ”Med denna fantastiska sommar i ryggen känns det helt rätt att växla upp inför hösten”, säger flygbolaget kommersiella chef Martin Erkenborn.

I takt med att antalet vaccinerade ökade samtidigt som smittotalen gick ner i samhället inför sommaren var ressuget stort bland svenskarna. Resande till och från Halmstad visar på samma trend. Detta bekräftas när BRA nu släpper statistik för resandet juni-aug 2021.

Fyllnadsgraden på resor till och från Halmstad har under sommaren varit väldigt hög, under juni och juli var beläggningen ca 80% på bolagets samtliga flygningar till och från Halmstad, vilket innebär att 4 av 5 stolar bokades på under perioden

- Vi är så glada och tacksamma att så många har valt att flyga med oss i sommar till och från Halmstad. Denna utveckling hade vi aldrig vågat drömma om när vi återstartade i maj och vi tackar ödmjukast för förtroendet, säger Martin Erkenborn.

I slutet av september kommer hela BRAs flotta av flygplanstypen ATR72-600 åter vara i trafik för att möta efterfrågan på inrikesresor under hösten. Detta möjliggör ökat antal avgångar på många linjer samt en justerad tidtabell. För Halmstad innebär detta en ökning till 3 dagliga avgångar i vardera riktning till och från Stockholm med en tidtabell anpassad för passagerare som reser i tjänsten.

- För oss på BRA är det av största vikt att finnas här för alla som har behov av att flyga. Vi ser nu att efterfrågan på resor till och från Halmstad ökar och vi öppnar därför upp fler avgångar. Vi finns här för att knyta samman Halmstad med övriga Sverige nu när restriktionerna lättar och behovet av att resa ökar, fortsätter Erkenborn.

Flygningarna görs med ett ungt och modernt propellerflygplan (ATR 72-600) som är världens klimateffektivaste regionalflygplan. Kunderna erbjuds att välja MiljöClass som är en biljett där fossilt bränsle är utbytt mot biobränsle. Samtliga resor som görs med BRA är dessutom fullt klimatkompenserade. BRA har som målsättning att vara det första fossilfria flygbolaget i världen senast år 2030, att öka biobränsleanvändningen och att vara det första kommersiella flygbolag som flyger elflygplan i Sverige.

Här finner du pressmeddelandet från BRA.