PRESSMEDDELANDE FRÅN AIR LEAP/AIR HALLAND

Air Leap ökar antalet resenärer Halmstad- Bromma

Allt fler upptäcker möjligheten att ta sig snabbt och prisvärt med Air Leap till och från Bromma. Air Leap, med varumärket Air Halland, ökar antalet resenärer med ca 20% i september jämfört med augusti.

”Att marknaden åter öppnar upp är ju en bidragande orsak och vi förstår från våra gäster att den produkt vi erbjuder uppskattas mycket", säger Henrik Sköld Johansson, Regionchef på Air Halland.

Bolaget flyger 6 dagar i veckan, alla dagar förutom lördag och som mest 6 turer per dag till och från Halmstad.

Totalt flög det ca 5560 passagerare till och från Halmstad City Airport, varav Air Leap/ Air Halland flög nära 2300 resenärer.

"Vi noterar att de som reser i jobbet just nu står för den största ökningen och det har ökat än mer efter den 29:e september, vilket gör att vi hoppas på en fin passagerarutveckling under hösten och vintern”, avslutar Henrik Sköld Johansson.

Här finner du pressmeddelandet.