PRESSMEDDELANDE:
Halmstad City Airport certifierar sig

Halmstad City Airport tar nästa steg för att bli 100% fossilfria

Halmstad City Airport vill verka för att minska klimatavtrycket från den egna verksamheten och har sedan flera år tillbaka arbetat målinriktat med flygplatsens miljö- och hållbarhetsarbete.

Ett led i vårt arbete är att certifiera bolaget enligt ACIs (Airport Council International) Airport Carbon Accreditation som är tillämplig för flygbranschen. ACI har ett nära samarbete med den internationella civila luftfartsorganisationen ICAO.

Certifieringen innebära att bland annat att högsta ledningen tar fram och skriver under en policy för att arbeta med utsläppsminskning, kartläggning av koldioxidutsläpp från olika nivåer som certifieringen har och då under en 12-månaders period en så kallad ”Carbon Footprint Report”, bestämma basår, extern revision varje år, formulera mål för minskning av koldioxidutsläpp från de olika nivåerna kräver, ta fram åtgärdsplan för att nå uppsatta mål, visa på minskade utsläpp under en treårsperiod, revidera åtgärdsplanen minst vart 3:e år samt genomföra extern revision varje år.

”- Miljöarbetet har under många år legat högt på styrelsens och Halmstad City Airports agenda. I och med den nu påbörjade certifiering enligt ACA får vi en internationellt erkänd extern bedömning av hur väl vi lyckas i våra föresatser att värna vår gemensamma miljö samt ytterligare en sporre

att vara ledande inom flygplats Sveriges strävan att bli klimatneutrala”, säger Magnus Uvenfeldt, styrelseordförande i Halmstad Flygplats AB.

”-Genom denna ACA certifiering kommer vi bland annat kunna jobba ännu mer effektivt, strukturerat och målinriktat mot våra uppsatta mål kommande år”, säger Jonas Svensson, Miljö- och Kvalitetsansvarig Halmstad City Airport

Målet är att vara 100% fossilfria vid årsskiftet 2022-23 i den egna verksamheten.

För mer information kontakta:

Magnus Uvenfeldt, styrelseordförande Halmstad Flygplats AB, tel 072-746 08 38, magnus.uvenfeldt@halmstad.se
Magnus Edman, VD/flygplatschef, Halmstad Flygplats AB, tel 0730-66 32 00, magnus.edman@halmstad.se
Jonas Svensson, Miljö- och kvalitetsansvarig, tel 0738-35 26 05, jonas.svensson@halmstad.se

* www.airportcarbonaccreditation.org