Pressmeddelande från Regeringen

Halmstad City Airport utses som beredskapsflygplats 2023

Regeringen föreslår tre nya beredskapsflygplatser inför 2023, där Halmstad City Airport är den ena. De andra två är Skavsta och Västerås. Målet är att ha en bättre geografisk spridning med en beredskapsflygplats i varje län.

Det nuvarande säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde understryker behovet av beredskapsflygplatser, bland annat utifrån totalförsvarets behov men även för att säkra samhällsviktig luftfart för till exempel ambulansflyg, brandflyg och räddningsflyg, menar Regeringen.

I skrivande stund inväntar vi på det formella uppdraget.

Läs pressmeddelandet från Regeringen i sin helhet här.

För frågor, kontakta Magnus Edman, VD/Flygplatschef tel 035-18 26 00.