Artikel publicerad:

Asfaltering av Karlsrovägen 28 september - 7 oktober 2022

Vi vill härmed informera om att Peab Asfalt kommer utföra asfalteringsarbeten på Karlsrovägen
(se nedan bild). Omledning av trafiken kommer att göras under tiden som arbetet pågår.

Period: 28/9 - 7/10 2022
Tid: 21:00 – 06:00