Ny terminal

Den stora ombyggnationen av flygplatsterminalen är i det närmaste klar.


Ombyggnad av terminalen påbörjas i januari 2016