Ny terminal

Välkommen till nya               
Halmstad City Airport!


Ombyggnad av terminalen påbörjas i januari 2016