Café och butik

Café och självscanningsbutik på flygplatsen


Ombyggnad av terminalen påbörjas i januari 2016