Krav enligt webbdirektivet

Bland kraven i nya webbdirektivet finns bland annat att myndigheters webbplatser ska uppfylla följande.

Information om användning av cookies

En webbplats baserad på SiteVision använder sessionscookies för att identifiera inloggade användare och ge korrekta behörigheter. Offentliga organisationer är enligt lag skyldiga att informera på webbplatsen om hur den använder cookies.

Kom ihåg att du alltid måste kontakta oss om du vill ha en exakt bild av hur er webbplats använder cookies. Utöver SiteVisions användande kan det finnas påkopplade tjänster som Google Analytics och integrerade tredjepartslösningar som använder cookies.

Om hantering av personuppgifter

Med anledning av GDPR bör varje webbplats ha en sida som beskriver hur man hanterar/bearbetar personuppgifter.

Tillgänglighetsredogörelse

Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska myndigheterna på sina webbplatser publicera en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur myndigheten uppfyller tillgänglighetskraven. Redogörelsen ska även anvisa ett sätt för användare att påtala hinder och hänvisa till den myndighet som följer upp direktivet.

Obs! Denna sida innehåller endast kort information om några av kraven i webbdirektivet. Det är upp till varje organisation att sätta sig in i de fullstända kraven.