Open Graph

Open Graph är en teknik som är till för att specificera vilken information som ska visas vid delning av en sida på Facebook.

Med hjälp av ett kodtillägg och vanliga metadata i SiteVision genererar vi automatiskt den HTML som behövs för Open Graph.

Viktigt att veta för att detta ska fungera är att text och bildmodulerna är namngivna på samma sätt på alla sidor. Modulerna med följande namn hämtas in för funktionen:

  • Rubrik
  • Ingress
  • Bild

Peka ut en standardbild

Peka ut en standardbild i metadata (på huset, under kategorin Systemvärden). Standardbilden används om det inte finns någon bild på sidan du delar. Tänk på att bildens storlek måste vara minst 200 x 200 pixlar för att Facebook ska använda bilden.

Din utpekade standardbild:

Du har ingen utpekad bild. Vänligen peka ut det i metadatat "Standardbild".

Tips och trix

Facebook har tagit fram en debugger där man kan dubbelkolla vad det är som kommer visas när man ska dela en sida på facebook. Där kan du klistra in adressen till en sida för att se hur delningen kommer att visas och vad som kommer med.

Allmän information om Open Graph

Open Graph är ett protokoll, framtaget av Facebook, som vi kan komplettera våra webbsidor och på så vis öka sannolikheten för att våra delningar blir som vi önskar. Den extra informationen finns bara i sidans HTML-kod och är inget som vanliga besökare märker av.

Detta kan kompletteras med liknande funktion för Twitter (Twitter Cards). Kontakta oss på Limepark för mer information.