Startsidan

På startsidan finns ett antal speciallösningar som är dokumenterade här.

Bildspel

Bildspelet hanterar du genom att du skapar sidor i mappen Funktioner > Bildspel. För varje sida i mappen skapas en "Slide" i bildspelet. Bildspelet kommer att hämta de texter du fyller i som rubrik och ingress. På samma sätt kommer den att hämta knappen och dess länk. Bilden kommer att läggas som bakgrundsbild i bildspelet. Eftersom webbplatsen visas på olika stora skärmar men textinnehållet i bildspelet är konstant kommer utsnittet (det man ser) av bilden variera. Utsnittet kommer alltid att tas från mitten av bilden och visa så mycket som är möjligt av bilden med de befintliga proptionerna. På sidan Bilder finns rekommenderad storlek på bakgrundsbild.

Ankommande och avgående flyg

Ankommande och avgående flyg hämtas automatisk genom en proxyintegration. Om det någon gång inte fungerar: Kolla i första hand så att bakomliggande system är uppe och rapporterar flyg korrekt.
Lösningen är låst mot IP-nummer, om någon gång webbplatsen flyttas till annan server (utanför Halmstads nät) behöver detta justeras i bakomliggande lösningen.

Puffar

Puffarna anger genvägar till olika platser på webbplatsen. Hela puffen är klickbar och innehåller en bakgrundsbild och en länktext. Puffarna redigeras från mallen då dessa inte förväntas bytas frekvent.

Hitta mallen: Mallar > Specialmallar > Startsida

Bakgrundsbild: För att ändra bakgrund på en puff högerklickar man på layouten med namn "Sätt bakgrund här" och går till Egenskaper. Under egenskaper väljer man Bakgrund och byter bild. Puffarna som ligger på samma rad kommer alltid ha samma höjd. Det betyder att om det är mycket innehåll i en av dem kommer samtliga att bli högre och det innebär också att utsnittet på bilden kan komma att förändras. På sidan Bilder finns rekommenderad storlek på bakgrundsbild.

Länktext: Byt texten och länken i puffen genom textmodulen som finns i den.

Snabblänkar

Snabblänkarna hanteras från mappen Snabblänkar Startsida i mappen Funktioner > Menyer. I mappen skapas länksidor där namnet anger det namn som visas på startsidan. För att ändra ikon och beskrivningstext högerklickar man på länken i SiteVisions navigator och väljer Egenskaper. I panelen Egenskaper går man sedan in på Metadata och kan fylla i "Beskrivningstext för länk" och "Ikon" genom att ange ikon-ID från sidan SVG-ikoner.

Bildpuffar med länkknapp

Bildpuffar med länkknapp ligger i innehållsytan på startsidan och redigeras därmed direkt på startsidan. "Bildpuffar med länkknapp" är ett utseende som kan användas på andra platser på webbplatsen och finns därmed beskriven i sidan Dekorationer