ACA certifiering - Airport Carbon Accreditation

Halmstad Flygplats tar klimatarbetet till nästa nivå!

Halmstad Flygplats ABs mål är att vid årsskiftet 2023-2024 bli en fossilfri flygplats och här erhålla en ACA certifiering (Airport Carbon Accreditation) på nivå 3. Detta i enlighet med Airport Council International (ACI) Europes standard för flygplatsers klimatarbete.

Vårt arbete innebär att Halmstads flygplats kontinuerligt minskar de fossila koldioxidutsläpp från den egna verksamheten. Målet är att vara 100% fossilfria i den egna verksamheten vid årsskiftet 2023-2024.

Några saker vi genomfört;

* Sedan juni 2017 har vi en genomsnittlig inblandning om 5% av flygbiobränsle i våra tankar, som vi erbjuder samtliga flygbolag och annan luftfart när de tankar hos oss.
* Sedan början av 2017 är samtliga markfordon som används i verksamheten 100% fossilfria.
* Vi har LED belysning på vår parkering med en livslängd på mellan 10-12 år.
* Vi har LED belysning i hela terminalbyggnaden med en livslängd på ca 50 000 timmar.
* Vi har LED belysning på landningsbanan.
* Vi har LED belysning på den sk 'plattan' där flygplanen parkerar.
* Vi har LED belysningen inne i terminalen samt censorer som tänder i rum när man går in och släcker i rum när man lämnar rum.
* Laddstolpar för elbilar.

Parallellt arbetar flygbolagen med sin omställning med bland annat att ha en högre inblandning av biojetbränsle, flyga med flygplan som förbrukar mindre bränsle under en flygning, planera för den kortaste flygvägen och använda en teknik som man inom flygvärlden kallar för Grön Inflygning som är en teknik för att minska utsläpp och buller intill flygplatser. Med samordning av flygplanets färddator och markbaserade system kan inflygningen planeras och glidflygning utnyttjas delar av sträckan in mot landningen. 

Eldrivna flygplan och hybridlösningar är också under utveckling, av både nya och etablerade flygplanstillverkare. Inrikesflyget stod före pandemin för cirka 1 % av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige.

Läs mer om programmet Airport Carbon Accreditation här.
Läs mer om Grön Flygplats här.
Läs mer om SRF (Svenska Regionala Flygplatser) här.