Fly Green Fund & EMC Sverige

Medlemmar i Fly Green Fund & EMC

Halmstad City Airport, tillsammans med 33 andra regionala flygplatser (via SRF; Svenska Regionala Flygplatser)  i Sverige är också medlemmar i Fly Green Fund som är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor genom biobränsle. Målet är att öka efterfrågan och få igång storskalig lokal produktion av bioflygbränsle i Norden.

Vi är även medlemmar i EMC (Energi- och Miljöcentrum) och vårt samarbete med EMC samt Halmstad Högskola var starten till att vi sommaren 2017 fick första leveransen av flygbiobränsle.

EMC