Flygbiobränsle - Miljön i våra tankar


Sedan 2021 har vi sk reduktionsplikt i Sverige. Reduktionsplikten innebär att leverantörer av flygfotogen blir skyldiga att blanda in biodrivmedel i fossil flygfotogen. Regeringen, där Stefan Löfvén / Magdalena Andersson regerade, föreslog även nivåer för hur mycket utsläppen ska minska 2021–2030. Kravet på inblandning börjar på 0,8 procent 2021 för att successivt öka till 27 procent 2030. Läs mer om regeringens beslut här.

Flygbiobränslet levereras idag av Air BP , som i sin tur samarbetar med finska bolaget Neste .  När Neste tillverkar flygbiobränsle använder de olika certifierade avfalls- och restprodukter, såsom matolja/frityrolja och djurfett/slakteriavfall (ej palmolja). Bränslet håller alltid högsta kvalitet, oavsett vilket råmaterial som användes när det producerades.