Flygbiobränsle - Miljön i våra tankar


Sedan juni 2017 har vi en genomsnittlig inblandning om 5% av, på årsbasis, flygbiobränsle i våra tankar som vi erbjuder samtliga flygbolag och annan luftfart när de tankar hos oss.

Flygbiobränslet levereras idag av Air BP , som i sin tur samarbetar med finska bolaget Neste .  När Neste tillverkar flygbiobränsle använder de olika certifierade avfalls- och restprodukter, såsom matolja/frityrolja och djurfett/slakteriavfall (ej palmolja). Bränslet håller alltid högsta kvalitet, oavsett vilket råmaterial som användes när det producerades.