Grön Flygplats

Svenska Regionala Flygplatser medverkar till att Sverige kan bli världens första fossilfria land

Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Svenska Regionala Flygplatser (SRF), där Halmstad City Airport är en av de 25 medlemsflygplatserna som deltar i projektet , vill vara med och bidra till att Sverige blir världens första fossilfria land. Nu ökar vi tempot i miljöarbetet genom att starta projektet Grön Flygplats som löper över en 3-årsperiod och där projektet tilldelas ekonomiskt bidrag från EU via Tillväxtverket.

Hela den svenska flygbranschen har ställt sig bakom en färdplan för fossilfritt flyg. Målet är fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svensk flyg 2045. Med Grön Flygplats kommer SRF att aktivt bidra till att målen ska nås och förstärka arbetet genom att utsläppen från flygplatsernas egen verksamhet minskar.

Projektet Grön Flygplats övergripande mål är att markant minska koldioxidutsläppen på SRF:s regionala flygplatser samt göra det möjligt att tanka fossilfritt flygbränsle och ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas.

Kontaktperson på Halmstad City Airport och för projektet Grön Flygplats är Jonas Svensson, Miljöansvarig på Halmstad City Airport.

Läs mer om projektet Grön flygplats här.