Senaste nytt om
EU projektet Grön Flygplats 2.0

Regionala flygplatser är nu 'gröna flygplatser'

Genom projektet Grön Flygplats har de regionala flygplatserna, där Halmstad Flygplats AB är en av de regionala flygplatserna, reducerat sina egna klimatutsläpp med 64 procent under fyra år. Nu gör man ytterligare klimatsatsningar de närmaste fem åren.

De regionala flygplatserna är nog de mest utsatta inom flygbranschen med en mycket besvärlig ekonomisk situationen och med begränsade möjligheter till stora satsningar. Ändå sker en stor klimatomställning hos de regionala flygplatserna.

”Samtidigt som våra utsläpp är bland de minsta i branschen, är våra klimatsatsningar nog bland de största i branschen”, konstaterar Peter Larsson, VD för Svenska regionala flygplatser.

Efter fyra år med projektet Grön Flygplats har de faktiska koldioxidutsläppen hos de regionala flygplatserna, minskat med 64 procent. År 2019 var de samlade utsläppen från de regionala flygplatserna, i sin egen verksamhet ca 2000 ton CO2. Nu är de nere i ca 700 ton CO2. Som del av flygets totala utsläpp om 1,83 miljoner ton CO2, så motsvarar de regionala flygplatsers utsläpp alltså 0,03 procent.

”Det är egentligen helt fantastiskt att trots pandemins verkningar och väldigt svåra ekonomiska förutsättningar, har våra flygplatser ändå lyckats göra så stora reduktioner av sina klimatavtryck. Våra flygplatser är verkligen gröna flygplatser”, säger Peter Larsson vidare.

Grön Flygplats har nu satt kursen framåt med en ny femårig projektplan. I den finns tydliga mål om bland annat hållbara affärsmodeller för fossilfritt flyg i varje region, testanläggningar för el- och vätgasflyg vid minst två flygplatser och etablering av egna solcellsparker vid minst fem flygplatser.

De regionala flygplatserna vill medverka till att Sverige blir världens första fossilfria land och ställer sig bakom flygbranschens egna mål om ett helt fossilfritt inrikesflyg år 2030 och ett fossilfritt utrikesflyg år 2045. Som ett delmål ska 75 procent av de regionala flygplatserna, alltså tre av fyra flygplatser, bli helt fossilfria i sin egen verksamhet år 2028.

Läs mer om vad Grön Flygplats uppnått och projektets nya mål →

Halmstad 20240703