#påvägmotsverigesgrönasteflygplats

El-lastbil, en Volvo FMX 6X2 R , är nu på plats på Halmstad City Airport.
(Foto: Halmstad City Airport)

Nedan har vi listat några insatser vi gjort i vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

* Sedan 1 juni 2021 har vi reduktionsplikt i Sverige. Det innebär att leverantörer av flygfotogen blir skyldiga att blanda in biodrivmedel i fossilt flygfotogen. Kravet på inblandning av allt flygbränsle som tankas i Sverige börjar på 0,8 procent 2021 för att successivt öka till 27 procent 2030.
* Sedan början av 2017 är samtliga markfordon som används i verksamheten 100% fossilfria.
* Hösten 2018 monterades 223 stycken solcellspaneler på 390 kvadratmeter av vårt terminaltak. 
Elproduktionen beräknas till drygt 53 000 kWh per år med start 1 oktober 2018.
* Vi har LED belysning på vår parkering med en livslängd på mellan 10-12 år.
* Vi har LED belysning i hela terminalbyggnaden med en livslängd på ca 50 000 timmar.
* Vi har LED belysning på rullbanan (start-/landningsbanan).
* På den sk 'plattan' där flygplanen parkerar har vi LED belysning.
* Vi har laddstolpar för elbilar.
* Hösten 2019 grävde vi ner kablar för att bl a förstärka för kommande elflyg.
* Maj 2024 levererades vår el-lastbil , en Volvo FMX 6X2 R. Lastbilen skall användas till plogning och avisning av landningsbanan. Halmstad Flygplats var först ut, bland Sveriges flygplatser, att ha en el-lastbil i verksamheten.
* Maj 2024 levererades vår elektrisk gräsklippare, Raymo Torpedo. Gräsklipparen är radiostyrd och kan klippa fina ytor samt högt gräs i upp till 40 graders lutning t ex vid staketröjning omkring flygplatsen stora gräsytor, vilket minskar grästrimning samt förbättrar arbetsmiljön för flygplatsens medarbetare.
Inga utsläpp, minimalt underhåll, billig i drift, kompakt & fjärrstyrd samt har en driftid på 4-6 timmar per laddning.

Halmstad Flygplats AB har som mål att vara 100% fossilfria årsskiftet 2024-2025.