#påvägmotsverigesgrönasteflygplats

Foto: Mats Karlén

Nedan har vi listat några insatser vi gjort i vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

* Sedan 1 juni 2021 har vi reduktionsplikt i Sverige. Det innebär att leverantörer av flygfotogen blir skyldiga att blanda in biodrivmedel i fossilt flygfotogen. Kravet på inblandning av allt flygbränsle som tankas i Sverige börjar på 0,8 procent 2021 för att successivt öka till 27 procent 2030.
* Sedan början av 2017 är samtliga markfordon som används i verksamheten 100% fossilfria.
* Hösten 2018 monterades 223 stycken solcellspaneler på 390 kvadratmeter av vårt terminaltak. 
Elproduktionen beräknas till drygt 53 000 kWh per år med start 1 oktober 2018.
* Vi har LED belysning på vår parkering med en livslängd på mellan 10-12 år.
* Vi har LED belysning i hela terminalbyggnaden med en livslängd på ca 50 000 timmar.
* Vi har LED belysning på rullbanan (start-/landningsbanan).
* På den sk 'plattan' där flygplanen parkerar har vi LED belysning.
* Vi har laddstolpar för elbilar.
* Hösten 2019 grävde vi ner kablar för att bl a förstärka för kommande elflyg.

Halmstad Flygplats AB har som mål att vara 100% fossilfria årsskiftet 2023-2024.