#påvägmotsverigesgrönasteflygplats

Foto: Mats Karlén

Nedan har vi listat några insatser vi gjort i vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

* Sedan 1 juni 2021 har vi reduktionsplikt i Sverige. Det innebär att leverantörer av flygfotogen blir skyldiga att blanda in biodrivmedel i fossilt flygfotogen. Kravet på inblandning av allt flygbränsle som tankas i Sverige börjar på 0,8 procent 2021 för att successivt öka till 27 procent 2030.
* Sedan början av 2017 är samtliga markfordon som används i verksamheten 100% fossilfria.
* Hösten 2018 monterades 223 stycken solcellspaneler på 390 kvadratmeter av vårt terminaltak. 
Elproduktionen beräknas till drygt 53 000 kWh per år med start 1 oktober 2018.
* Vi har LED belysning på vår parkering med en livslängd på mellan 10-12 år.
* Vi har LED belysning i hela terminalbyggnaden med en livslängd på ca 50 000 timmar.
* Vi har LED belysning på rullbanan (start-/landningsbanan).
* På den sk 'plattan' där flygplanen parkerar har vi LED belysning.
* Vi har laddstolpar för elbilar, där vi erbjuder våra resenärer att ladda sin elbil under tiden de är på resande fot, både via sk laddstolpar (via HEM) och Teslas sk Destinationsladdare.

Halmstad Flygplats AB har som mål att vara 100% fossilfria årsskiftet 2022-2023