#påvägmotsverigesgrönasteflygplats

Foto: Mats Karlén

Nedan har vi listat några insatser vi gjort i vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

* Sedan juni 2017 har vi en genomsnittlig inblandning om 5% av flygbiobränsle i våra tankar, som vi erbjuder samtliga flygbolag och annan luftfart när de tankar hos oss.

* Sedan början av 2017 är samtliga markfordon som används i verksamheten 100% fossilfria.

* Hösten 2018 monterades 223 stycken solcellspaneler på 390 kvadratmeter av vårt terminaltak. Elproduktionen beräknas till drygt 53 000 kWh per år med start 1 oktober 2018.

* Vi har LED belysning på vår parkering med en livslängd på mellan 10-12 år.

* Vi har LED belysning i hela terminalbyggnaden med en livslängd på ca 50 000 timmar.

* På den sk 'plattan' där flygplanen parkerar har vi LED belysning.

* Hösten 2019 byttes belysningen på landningsbanan ut till LED.

* Laddstolpar för elbilar, där vi erbjuder våra resenärer att ladda sin elbil under tiden de är på resande fot, både via sk laddstolpar (via HEM) och Teslas sk Destinationsladdare. Kostnaden för att ladda bilen är inkluderad i parkeringsavgiften.