#påvägmotsverigesgrönasteflygplats

Foto: Mats Karlén

Nedan har vi listat några insatser vi gjort i vårt miljö- och hållbarhetsarbete.

* Sedan juni 2017 har vi en genomsnittlig inblandning om 5% av flygbiobränsle i våra tankar, som vi erbjuder samtliga flygbolag och annan luftfart när de tankar hos oss.

* Även sedan början av 2017 är samtliga markfordon som används i verksamheten på Halmstad City Airport 100% fossilfria.

* Hösten 2018 monterades 223 stycken solcellspaneler på 390 kvadratmeter av vårt terminaltak. Elproduktionen beräknas till drygt 53 000 kWh per år med start 1 oktober 2018.

* Vi har LED belysning på vår parkering med en livslängd på mellan 10-12 år.

* Vi har LED belysning i hela terminalbyggnaden med en livslängd på ca 50 000 timmar.

* På den sk 'plattan' där flygplanen parkerar har vi LED belysning.

* Hösten 2019 byttes belysningen på landningsbanan ut till LED.

* LADDSTOLPAR ELBILAR - vi erbjuder våra resenärer att ladda sin elbil under tiden de är på resande fot, både via sk laddstolpar (via HEM) och Teslas sk Destinationsladdare. Vi inkluderar kostnaden för att ladda i parkerings-avgiften.