The Perfect flight

Den 16 maj 2019 flögs världens mest klimateffektiva flygning från Halmstad City Airport till Bromma flygplats - The Perfect flight.

Med ett fullsatt propellerflygplan av modellen ATR 72-600 genomförde BRA en helt klimatoptimerad flygning mellan Halmstad och Stockholm Bromma, för att visa hur klimatsmart det går att flyga med dagens teknik. Flygningen var ett samarbete mellan BRA, flygplanstillverkaren ATR, leverantörerna av biobränsle Air BP och finska Neste samt Halmstad City Airport och Bromma Stockholm Airport.

Med 50% fossilfritt biobränsle i tanken, en optimerad flyghöjd, en långsammare inflygning, rakast möjliga flygväg och det faktum att ATR 72 redan är ett väldigt bränslesnålt flygplan, så lyckades BRA minska de fossila utsläppen av CO2 med hela 46% jämfört med samma flygresa med fossilt bränsle!

Läs mer om The Perfect Flight på BRAs hemsida , se en kort film om projektet här samt en kort film med intervjuer och röster från Halmstad näringsliv.