Ägare och styrelse

Flygplatsens nuvarande styrelse tillträdde i april 2023

Ägare
Flyget är en viktig service för näringsliv, offentlig sektor och kommunens invånare samt en del av regionens infrastruktur. Sedan 2006 ägs Halmstads Flygplats AB av Halmstads kommun.

Ansvarig
VD/flygplatschef är Magnus Edman.

Styrelsens ledamöter består av förtroendevalda och representanter från näringslivet:
Bobbo Nilsson, (KD), ordförande
Magdalena Petersson, (C), vice ordförande
Dag Hultefors, (M), ledamot
Kristina Johansson, (S), ledamot
Thomas Larsson, (tjänsteman) ledamot
Christian Bille, (tjänsteman), ledamot
Fredric Simonsson, (tjänsteman) ledamot