Ägare och styrelse

Flygplatsens nuvarande styrelse tillträdde i mars 2015.

Ägare
Flyget är en viktig service för näringsliv, offentlig sektor och kommunens invånare samt en del av regionens infrastruktur. Sedan 2006 ägs Halmstads Flygplats AB av Halmstads kommun.

Ansvarig
VD/flygplatschef är Magnus Edman.

Styrelsens ledamöter består av förtroendevalda och representanter från näringslivet:
Magnus Uvenfeldt (M), ordförande
Thomas Larsson, vice ordförande
Camilla Berthilson (M), ledamot
Christian Bille, ledamot
Anna Carlsson (S), ledamot
Susanne Nilsson, ledamot
Urban Landström (S), ledamot