Aktörer och flygbolag

Ett flertal aktörer skapar tillsammans en driftsäker flygplats.

Halmstads Flygplats AB står för passagerarservice, flygplatsledning, ramptjänst, fälttjänst, räddningstjänst, fastighetsskötsel och säkerhetskontroll med mera.

Halmstads Räddningstjänst ansvarar för insatsledare i räddningstjänsten samt deltar i flera andra arbets-uppgifter på flygplatsen.

Air Halland och BRA ansvarar för linjetrafiken till och från Stockholm-Bromma och vidare ut i deras linjenät.

TUI erbjuder charterresor från Halmstad.

LFV utför lokal flygtrafikledning.

FMTIS utför underhåll på landningshjälpmedel.

Halmstad Flygklubb
, Halmstad Segelflygklubb och Halmstad Fallskärmsklubb bedriver klubbverksamhet för motorflyg, segelflyg och fallskärmshoppning.

aktörer och flygbolag