Aktörer och flygbolag

Ett flertal aktörer skapar tillsammans en driftsäker flygplats.

aktörer och flygbolag

Halmstads Flygplats AB står för passagerarservice, flygplatsledning, ramptjänst, fälttjänst, räddningstjänst, fastighetsskötsel och säkerhetskontroll med mera.

Halmstads Räddningstjänst ansvarar för insatsledare i räddningstjänsten samt deltar i flera andra arbets-uppgifter på flygplatsen.

Air Leap ansvarar för linjetrafiken till och från Stockholm-Bromma och vidare ut i deras linjenät.

LFV utför lokal flygtrafikledning.

FMTIS utför underhåll på landningshjälpmedel.

Halmstad Flygklubb
, Halmstad Segelflygklubb och Halmstad Fallskärmsklubb bedriver klubbverksamhet för motorflyg, segelflyg och fallskärmshoppning.