Arbeta hos oss

HCA terminalbyggnad

Hur är det att arbeta på Halmstad City Airport?
På mindre flygplatser är de dagliga arbetsuppgifterna ofta mycket varierande och de flesta som är anställda måste därför ha genomgått ett flertal olika utbildningar. Repetitionsutbildningar inom de olika områdena sker sedan kontinuerligt.
Om du är intresserad av att jobba på en mindre flygplats är det naturligtvis en stor fördel om du redan har någon eller några av alla de utbildningar som krävs för att vara behörig på olika områden. Det är mycket praktiskt arbete och kräver god fysik. Det är också bra om du gillar tidiga morgnar, sena kvällar och inte har något emot att vara ute mycket, i ur och skur. Alla som arbetar på flygplatsen registerkontrolleras hos Transportstyrelsen.

Tjänstgöring "på rampen" på Halmstads flygplats innebär att du jobbar med:
- Ramptjänst
Lastning, lossning, tankning, avisning, flygplansstädning, maskinunderhåll m.m.
- Fälttjänst
Gräsklippning, snöröjning, halkbekämpning, bankontroll m.m.
- Räddningstjänst
Upprätthållande av brandberedskap
- Fastighetsskötsel
Underhåll av flygplatsens alla fastigheter 

Utöver dessa uppgifter jobbar de flesta även med säkerheten på flygplatsen, det vill säga som säkerhetskontrollanter och säkerhetsvakter.

Kontorsavdelningen består av Flygplatschef/VD, Teknisk Operativ chef, Miljö- och kvalitetsansvarig, Affärsutvecklare, Säkerhetschef, Räddningschef, Flygplatskoordinator samt Administrationspersonal. Även den här avdelningen har ett flertal olika arbetsuppgifter/utbildningar och deltar i övrig flygplatsverksamhet mellan varven.

Halmstads Flygplats AB är ett av kommunens nio aktiebolag, vilket innebär att vissa delar av driften sker i sambarbete med kommunen. Detta gäller till exempel ekonomi, löner, företagshälsovård och lokalvård.

Passagerarservice för linjetrafik och charter sköts av flygplatsen.

LEDIGA TJÄNSTER
Just nu har vi inga lediga tjänster.