Drönare, fyrverkerier, svävande lyktor m.m.

Planerar du att flyga drönare, skjuta upp raketer, släppa upp svävande lyktor eller andra obemannade luftfartyg inom 10 kilometers radie från flygplatsen eller inom Halmstad kontrollzon? Då måste du känna till vilka regler som gäller för att inte äventyra flygsäkerheten.

Nya regler för flygning med drönare från och med 1 februari 2018
Observera att nya regler gäller för flygning med drönare från och med den 1 februari 2018. Du kan läsa om det nya regelverket på Transportstyrelsens webbplats.

Flygning med drönare inom Halmstads flygplats kontrollzon
Om du vill flyga med en drönare (gäller även modellflygplan) inom Halmstads flygplats kontrollzon (det rosa området på kartan nedan) måste du känna till vad som gäller och i vissa fall även kontakta flygtrafikledningen.

Om din drönare väger mindre än 7 kilo och flyger i max 90 km/h får du flyga inom kontrollzonen utan tillstånd från flygtrafikledningen, förutsatt att du flyger minst 5 kilometer från start- landningsbanan och upp till max 50 meter över marken. Du hittar mer information om flygning med drönare på Transportstyrelsens webbplats.

I det här dokumentet Pdf, 401.6 kB. hittar du den information som Halmstadtornet (LFV) behöver och hur du ska gå till väga för att kunna få tillstånd för flygning som inte uppfyller villkoren ovan. Observera att du även måste ha telefonkontakt med tornet den dag flygningen ska äga rum.

All flygning med drönare som väger mer än 7 kilo och alla flygningar utom synhåll kräver tillstånd från Transportstyrelsen.