Hantering av personuppgifter (GDPR)

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen GDPR, The General Data Protection Regulation, gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras.

Halmstads Flygplats AB är en del av Halmstads kommun. Läs hur Halmstad kommun behandlar personuppgifter på halmstad.se

Personuppgiftsansvarig
Styrelsen för Halmstads Flygplats AB är personuppgiftsansvariga.
E-post: halmstadcityairport@halmstad.se