• KOMMUNIKATIONSFELET AVHJÄLPT
    Kommunikationsproblemet som drabbade flygtrafiken under dagen är nu avhjälpt och flygtrafikledningarna på Swedavias flyg... LÄS MER
Halmstad City Airport
Sök
Sök

HALMSTAD CITY AIRPORT MODERNISERAS OCH BYGGS UT

2015-12-01

Halmstad City Airport ansöker om bygglov för en om- och tillbyggnad av den nuvarande flygplatsterminalen. Ombyggnationen kommer att påbörjas i januari 2016 och beräknas vara klart våren 2017. Nuvarande byggnad uppfyller inte de krav som resande, personal och övriga intressenter ställer på en modern flygplats.

För ett år sedan beslutade kommunfullmäktige att terminalbyggnaden ska renoveras. Den nuvarande byggnaden byggs till med cirka 800 kvadratmeter. Målsättningen är att göra byggnaden mer flexibel och anpassad för dagens och morgondagens behov. Nuvarande stationsbyggnad är otidsenlig och uppfyller inte de krav som resande, personal och övriga intressenter ställer. Dessutom har securityhanteringen fått en helt annan dimension det senaste decenniet.

- Flygplatsen behöver moderniseras för att kunna möta kraven på ökad komfort, kapacitet, funktionalitet och tillgänglighet. Det är också viktigt att flygplatsen får bra förutsättningar för att kunna utvecklas på sikt och förhoppningsvis få fler resenärer, vilket gynnar besöksnäringen, näringslivet och invånare i regionen, säger Magnus Edman, VD och flygplatschef.

En resandeundersökning visade att förbättringsmöjligheterna låg främst i terminalbyggnadens komfort med önskemål om en större entré- och avgångshall, fler sittplatser, toaletter, tillgång till café. För att säkerställa driften under renoveringen kommer ombyggnationen att göras i tre etapper där nuvarande byggnad kommer att kompletteras med provisorier. Skanska är upphandlad entreprenör för projektet och Ingela Hemberg, projektchef Skanska säger:

- Genom god planering och nära samarbete hoppas vi att kunna genomföra omställningen till en modern terminalbyggnad så att verksamheten påverkas så lite som möjligt.

Fredblad Arkitekter är de som ritat terminalbyggnaden och arkitektens vision gällande byggnaden är:

-Halmstad City Airports nya terminalbyggnad annonserar framtidens flygplats med en tydlig profilbyggnad. Formen av en vit flygplansvinge blir ett självklart signum för sin verksamhet, menar AnnCharlott Castler, arkitekt Fredblad Arkitekter.

De som berörs av flygplatsens ombyggnation informeras löpande via halmstadcityairport.se

För mer information:
Magnus Edman, VD och flygplatschef, Halmstad City Airport,
035-18 26 01
magnus.edman@halmstad.se


Ving
TUI