• KOMMUNIKATIONSFELET AVHJÄLPT
    Kommunikationsproblemet som drabbade flygtrafiken under dagen är nu avhjälpt och flygtrafikledningarna på Swedavias flyg... LÄS MER
Halmstad City Airport
Sök
Sök

SAMHÄLLSNYTTAN, FLYGET & FLYGPLATSERNA

2019-02-07

Luftfarten är en naturlig del av infrastrukturen i vårt avlånga land – Sverige. Näringslivet, organisationer, myndigheter såväl som privatresenären behöver kunna flyga till olika delar av Sverige samt utanför Sveriges gränser.

Förutom den sk kommersiella flygtrafiken vill vi informera om en annan del av flygplatsernas verksamhet, och i detta fall Halmstad City Airport, och det är bl a att erbjuda tillgänglighet och service till den luftfart (flyg, helikopter etc) som vi med ett samlat namn kallar för Samhällsnyttan och som är en mycket viktig del i vårt lokala samhälle, landet Sverige och för hela världen.

Vad gäller viss del av luftfarten, avseende samhällsnyttan i Sverige, är FFK – Frivilliga Flygkåren i Sverige – med sina 2500 medlemmar och 800 piloter, en av samordnarna och då med småflyget till den bästa möjliga samhällsnytta som t ex brandflygverksamheten.
FFK-Frivilliga Flygkårens medlemmar utför varje år uppdrag för Länsstyrelsen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Försvarsmakten samt Svenska Kraftnät m.fl.
När FFK flyger på uppdrag betalar beställaren endast flygplanskostnaden. Piloter och spanare arbetar ideellt vilket gör flygningen till ett mycket kostnadseffektivt komplement till samhällets övriga resurser.

”I Halland finns tre flygplatser/flygfält; Morups flygfält strax norr om Falkenberg, Getteröns flygfält strax utanför Varberg och Halmstad City Airport, Halmstad, där alla tre spelar en mycket viktig roll i vårt arbete.
Det är av stor vikt att vi kan utföra uppdrag oavsett väder och vind och ett exempel är att om det t ex varit mycket, eller är, mycket nederbörd vid de tillfällen vi ska göra våra uppdrag så är Halmstad City Airport, med sin hårdgjorda bana, det enda alternativet för oss för start/ landning”, säger Björn Blommegård, Länsflygchef i Halland. Läs mer om deras verksamhet på https://ffk.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FFKs statistik 2018 Halland  
Avseende brandflyg, på uppdrag av Länsstyrelsen i Halland, genomförde FFK en total flygtid om 519 timmar, fördelat på 306 uppdrag och medverkat i 29 bränder. För Halmstads del är motsvarande siffror: total flygtid 285 timmar, fördelat på 163 uppdrag och en medverkan i 15 bränder. Vid samtliga tillfällen har dessa incidenter fotograferats och skickats till Räddningsledningen.

• Havsövervakning 57 flygtimmar, 30 landningar.
• Sjöinformationsgruppen SIG (Marinen) 29 flygtimmar, 60 landningar
• Flyginformationsgruppen FIG (Länsstyrelsen m.fl.) 30 flygtimmar, 82 landningar.
• Hemvärnsflyggruppen HV (Armen) 26 flygtimmar, 84 landningar.

Vidare utförs sk skolning av piloter, som är en förutsättning för rekryteringen till ovannämnda grupper för att FFK ska kunna fortsätta sina viktiga uppdrag även framåt i tiden. Totalt flygtimmar för utbildning/skolning av piloter uppgick till totalt 212 flygtimmar, med 1241 landningar. Sedan tillkommer sk privatflygningar med 322 timmar, 1096 landningar. Privatflygningarna är nödvändiga för att piloterna ska samla ihop tillräckligt med flygtimmar som bl a är ett krav från Transportstyrelsen för att få behålla sitt flygcertifikat och få fortsätta flyga.  

Andra samarbetspartners och uppdragsgivare som är beroende av Halmstad City Airport är t ex Frivilligorganisationer, Naturvårdsverket,  Kommuner, Polisen, Sjöräddningen och Scandinavian Air Ambulance.

”Flygplatsen är nödvändig som bas för ett antal verksamheter i länet av allmänt intresse. Utöver Försvarsmakten utnyttjar två myndigheter Halmstad City Airport;  Kustbevakningen och Polisen. Halmstad City Airport utnyttjas även kontinuerligt för ambulansflyg, brandflyg, räddningsflyg och havsövervakning. Med utgångspunkt från Halmstad City Airport genomförs återkommande även andra flyguppdrag, som t.ex. inspektion av kraftledningar. För att kunna bedriva denna verksamhet till en rimlig kostnad krävs vissa volymer i trafiken, om inte merkostnaderna för det allmänna ska bli betydande. Det är samtidigt en fördel, enligt Länsstyrelsens bedömning, att brandflyg, flyg för havsövervakning m.fl. verksamheter kan vara kvar på en flygplats, som ägs av det offentliga, säger Niklas Nordgren, Beredskapsdirektör Beredskapsenheten, Länsstyrelsen Halland.

För mer information kontakta:
Magnus Edman, VD/Flygplatschef Halmstad City Airport, tfn 035-18 26 01 eller
Anette Holmgren, Affärsutvecklare Halmstad City Airport, tfn 0722-39 00 27
Björn Blommegård, Länsflygchef Halland, tfn 070-6891494
Niklas Nordgren, Beredskapsdirektör Beredskapsenheten Länsstyrelsen Halland, tfn 010-224 30 00


BRA
TUI
Turkietresor