Samhällsnyttan, fritids- och bruksflyg

Samhällsnyttan är ett samlat namn/begrepp för räddnings- och övervakningsflyg.

Luftfarten är en naturlig del av infrastrukturen i Sverige. Näringslivet, organisationer, myndigheter såväl som privatresenären behöver kunna flyga till olika delar av Sverige samt utanför Sveriges gränser. Förutom den sk kommersiella flygtrafiken har vi, det vi kallar med ett samlat namn, den sk samhällsnyttan och som är en annan del av flygplatsernas verksamhet. Det är bl a att erbjuda tillgänglighet och service till denna typ av luftfart som t ex ambulansflyg, brandflyg och räddningsflyg. Läser mer om respektive verksamhet nedan.

Ambulansflyg
Brandflyg
FFK-Frivilliga Flygkåren
Fritidsflyg och Bruksflyg
Havsövervakning
Militärflyg
Räddningsflyg