Ambulansflyg

När specialistsjukvården centraliseras ökar behovet av patient- och läkartransporter mellan sjukhusen.

Scandinavian Ambulance

Ambulansflyg landar ibland flera gånger i veckan på Hamstad City Airport för att hämta eller lämna patienter eller flyga in specialistläkare när patienter inte kan flyttas. Även organtransporter är vanliga och där är tidsfaktorn ofta helt avgörande.

Närheten till en flygplats ökar möjligheterna att snabbt kunna få den specialistvård man behöver.

Läs mer om ambulansflyg på Svenskt Ambulansflyg webbplats.