Brandflyg

Skogsbrandbevakning i Halland utförs av FFK, Frivilliga Flygkåren.

brand

FFK, Frivilliga Flygkåren, har Transportstyrelsens tillstånd att bedriva en mängd olika typer av uppdragsflyg.

De utför varje år uppdrag för kommuner, länsstyrelser, Räddningstjänster, Försvarsmakten, frivilligorganisationer, Naturvårdsverket, Polisen och Sjöräddningen.

Piloter från Halmstad Flygklubb ställer upp utan ersättning och flyger regelbundet två olika brandflygslingor på uppdrag av Länsstyrelsen.

FFK, Frivilliga Flygkåren
Halmstad Flygklubb