Brandflyg

Skogsbrandbevakning i Halland utförs av KSAK, Kungliga Svenska Aeroklubben

brand

KSAK, Kungliga Svenska Aeroklubben, har av Transportstyrelsens tillstånd att bedriva en mängd olika typer av uppdragsflyg.

De utför varje år uppdrag för kommuner, länsstyrelser, Räddningstjänster, Försvarsmakten, frivilligorganisationer, Naturvårdsverket, Polisen och Sjöräddningen.

Piloter från Halmstad Flygklubb ställer upp utan ersättning och flyger regelbundet två olika brandflygslingor på uppdrag av KSAK och Länsstyrelsen.

KSAK, Kungliga Svenska Aeroklubben
Halmstad Flygklubb