Statistik över 2019 års verksamhet i Halmstad

Totalt antal flygtimmar uppgick till 864 timmar och totalt 2676 landningar fördelat enligt nedan:

- Privat / egenträning 400 timmar, 1332 landningar.
- Skolflyg 230 timmar, 1044 landningar.
- Havsövervakning 66 timmar, 38 landningar.
- Brandflyg 75 timmar, 40 landningar.
- FFK Flyginformationsgruppen (Länsstyrelsen m.fl), 39 timmar, 90 landningar.
- FFK Hemvärnsgruppen (Armén), 23 timmar, 96 landningar.
- FFK Sjöinformationsgruppen, 31 timmar, 36 landningar.