Havsövervakning

Halmstad Flygklubb ställer upp med piloter och flygplan för havsövervakning året runt.

FFK, Frivilliga Flygkåren, har Transportstyrelsens tillstånd att bedriva en mängd olika typer av uppdragsflyg.
De utför varje år uppdrag för kommuner, länsstyrelser, Räddningstjänster, frivilligorganisationer, Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Polisen och Sjöräddningen.

Under havsövervakning hjälper FFK Marinens sjöledningscentraler att identifiera fartyg som rör sig runt våra kuster. Informationen kommer även kustbevakningen till del och kan bland annat användas i syfte att skydda miljön. 

I Halmstad Flygklubb har ett antal medlemmar genomgått speciell utbildning för att kunna utföra den här typen av uppdragsflyg. De ställer upp utan ersättning.

Halmstad Flygklubb
FFK, Frivilliga Flygkåren