Räddningsflyg

I krissituationer kan närheten till en flygplats göra stor skillnad.

Räddningsflyg

Samhällsviktiga insatser
Möjligheten att använda Halmstads flygplats för olika former av samhällsviktiga insatser skapar trygghet för hela regionen.

Search & Rescue
Det är Sjöfartsverket som ansvarar för att det finns räddningshelikoptrar för statlig sjö- och flygräddning. Uppgiften "efterforskning och räddning" (Search And Rescue) ska kunna utföras dygnet runt enligt LSO – Lagen om skydd mot olyckor.

Sjöfartsverket ansvarar för insatser när någon är i sjönöd, för sjuktransporter från fartyg, för lokalisering av flygplan vid inträffat eller befarat haveri samt när fara hotar flygtrafiken.

Fem baser i Sverige
På baserna i Umeå, Norrtälje, Visby, Ronneby och Göteborg finns en besättning och en räddningshelikopter i beredskap dygnet runt. Vid ett nödlarm lyfter helikoptern inom 15 minuter med en besättning som består av två piloter, vinschoperatör och ytbärgare.

Att kunna gå ner på en mindre flygplats i närheten av utryckningsplatsen kan ibland vara av oerhört stor vikt för utgången av räddningsinsatsen.

Läs mer om sjö- och flygräddning på Sjöfartsverkets webbplats.