SRF-Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser AB (SRF) ägs av Svenska Regionala Flygplatsförbundet (SRFF) som är ett samarbetsorgan för Sveriges icke-statliga flygplatser.

SRF verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner. SRF arbetar genom att påverka regeringen och berörda statliga myndigheter till att ge de icke-statliga flygplatsernas förutsättningar för att kunna bevara samt utveckla sin verksamhet. SRF har för närvarande 33 medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder.

SRF har även som uppgift att hjälpa flygplatserna att minska sina kostnader samt att öka intäkterna. Som en del av detta arbete genomför SRF gemensamma upphandlingar av materiel och tjänster då likartade behov uppkommer hos medlemmarna. För att ytterligare bidra till de icke-statliga flygplatsernas effektivisering, bedriver SRF ett antal projekt som tillsätts efter medlemmarnas behov och önskemål. Dessa projekt har resulterat i ett gemensamt kvalitetsledningssystem, utbildningar, marknadsinsatser, databaser mm. Sammantaget är det SRF:s bedömning att de satsningar som görs är till stor nytta för medlemmarna och för regionernas tillgänglighet.

Läs mer om SRF samt se deras filmer på flygkanalen.se