Flygsäkerhet

Varje flygplats har ett flygtrafikledartorn som leder flygtrafiken i svenskt luftrum så att den fungerar på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt.

Det är Luftfartsverket, LFV, som leder flygtrafiken på Halmstad City Airport.

Flygsäkerheten har naturligtvis högsta prioritet och styrs av en flygsäkerhetspolicy som ständigt utvecklas. Det pågår ett systematiskt arbete för att identifiera och utesluta alla tänkbara risker för olyckor. Målet är att säkerställa att flygsäkerheten kontinuerligt förbättras så att en ökning i flygtrafiken inte leder till fler incidenter.
Läs mer om flygsäkerhet på LFV:s webbplats.