Synas på flygplatsen

En flygplats erbjuder många möjligheter att exponera ett företags varumärke, produkter och tjänster i en dynamisk och positiv omgivning.

annonsbolaget

Målgruppen flygresenärer är unik. Under 2019 ca 125 000 resenärer från Halmstad City Airport. 
Dessutom besöker många människor flygplatsen för att lämna eller ta emot resenärer, för att ha möten, eller delta i något av de event som arrangeras.

Det är en miljö där det alltid rör sig folk där reklambudskap exponeras effektivt.

Vill ditt företag synas på Halmstad City Airport?
För mer information och prisdiskussioner, kontakta:
Pål Vireberg, Annonsbolaget
https://annonsbolaget.nu
Mobil: +46 70 999 93 95
E-post:  pal@annonsbolaget.nu