BRAs sommartidtabell 2023

Mellan 3 juli och 14 augusti 2023 reduceraar BRA sin tidtabell mellan Halmstad och Bromma och vice versa.

Under denna period erbjuder de två flyg varje måndag, torsdag, fredag och söndag samt tisdagar och onsdagar erbjuder de ett flyg per dag i vardera riktning.