Visning av ankomst- och avgångstider på hemsidan.

Pga systembyte visas ej korrekta ankomst- och avgångstider på vår hemsida. Detta meddelande kommer tas bort när systembytet är klart och allt fungerar som det ska.