Halmstad City Airport - Beredskapsflygplats 2024

PRESSMEDDELANDE FRÅN REGERINGSKANSLIET:

Uppdrag att förhandla fram 27 beredskaps-flygplatser för 2024

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ingå överenskommelser med 27 flygplatser om att de ska vara beredskapsflygplatser under 2024. Det är samma flygplatser som varit beredskapsflygplatser under 2023.

– Med dessa 27 beredskapsflygplatser tillgodoses behovet av samhällsviktig luftfart även under nästkommande år. Det är viktigt för till exempel ambulansflyg, räddningstjänst, brandflyg, kustbevakningsflyg och för totalförsvarets behov. Särskilt mot bakgrund av det allvarliga säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Trafikverket ska enligt uppdraget omgående förhandla och ingå överenskommelser med 27 utpekade flygplatser om att de ska vara beredskapsflygplatser under 2024.

Flygplatserna ska dygnet runt vara beredda att ta emot luftfartyg som utför transporter för till exempel hälso- och sjukvården eller räddningstjänsten. Avtalen ska gälla som längst till och med den 31 december 2024.

De 27 flygplatserna är samma som varit beredskapsflygplatser under 2023:

Kiruna flygplats, Lycksele flygplats, Skellefteå flygplats, Örnsköldsviks flygplats, Mora-Siljan flygplats, Borlänge flygplats, Karlstads flygplats, Örebro flygplats, Västerås flygplats, Skavsta flygplats, Trollhättan Vänersborgs flygplats, Linköping-Saab flygplats, Jönköpings flygplats, Växjö Kronobergs flygplats, Kalmar flygplats, Halmstad flygplats och Kristianstad-Österlens flygplats. Ingår gör också de befintliga ordinarie beredskapsflygplatserna Gällivare flygplats, Luleå flygplats, Umeå flygplats, Sundsvall-Timrå flygplats, Åre-Östersund flygplats, Stockholm-Arlanda flygplats, Visby flygplats, Göteborg-Landvetter flygplats, Ronneby flygplats, Malmö-Sturup flygplats.

När det gäller andra förslag om beredskapsflygplatser som lämnas i utredningen om statens ansvar för flygplatser (Ds 2023:3) så bereds dessa fortsatt inom Regeringskansliet.

Läs pressmeddelandet här:

Publicerad 20 december 2023