Handling request

Vi föredrar att få din förfrågan via e-post: operation@halmstad.se
We prefer to receive your handling request by e-mail: operation@halmstad.se

Du når vår flygplatskoordinator på telefon: +46 35 18 26 03.
You can also call our Airport Coordinator on phone number: +46 35 18 26 03.

*** Hjärtligt välkommen till Halmstad City Airport! ***
*** Very welcome to Halmstad City Airport! ***