Artikel publicerad:

Nu lanseras Grön Flygplats

Klimatkrisen är vår tids största utmaning. Svenska Regionala Flygplatser (SRF) vill vara med och bidra till att Sverige blir världens första fossilfria land. Nu ökar vi tempot i miljöarbetet genom att starta projektet Grön Flygplats.

Hela den svenska flygbranschen har ställt sig bakom en färdplan för fossilfritt flyg. Målet är fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svensk flyg 2045. Med Grön Flygplats kommer SRF att aktivt bidra till att målen ska nås och förstärka arbetet genom att utsläppen från flygplatsernas egen verksamhet minskar.

– Flygbranschen har fått stor uppmärksamhet i klimatdebatten och det innebär att vi
tvingas granska vårt arbete extra noga och driva på miljöarbetet, vilket är bra, säger
Peter Larsson, SRF:s vd. Många av våra flygplatser arbetar redan idag aktivt med
hållbarhets- och klimatfrågor, men hittills har vi saknat ett strukturerat sätt mellan alla flygplatserna för gemensam kunskapsuppbyggnad, kunskapsöverföring och spridning av best practice. Projektet Grön Flygplats kommer att ge oss de möjligheterna. Projektet Grön Flygplats övergripande mål är att markant minska koldioxidutsläppen på SRF:s regionala flygplatser samt göra det möjligt att tanka fossilfritt flygbränsle och ladda elflygplan efterhand som tekniken utvecklas.

– Engagemanget i miljöfrågor på flygplatserna är inspirerande och det finns en stor vilja att hitta nya vägar för att minska fossilberoendet, säger Mari Torstensson, som är projektledare för Grön Flygplats. Med hjälp av projektet är jag övertygad om att
koldioxidutsläppen från flygplatserna kommer fortsätta minska och att vi kommer öka kunskapen om flygplatsernas och branschens miljöarbete för ett hållbart resande. Jag är otroligt laddad för att komma igång tillsammans med medverkande flygplatser. Grön Flygplats är ett treårigt projekt som fått stöd ur den europeiska regionala utvecklingsfonden. Under projekttiden kommer SRF genom sina medlemsflygplatser att samarbeta med många andra aktörer för att nå projektets mål. Till exempel med små och medelstora företag för att ta fram nya smarta produkter och tjänster som genom projektet kan hitta nya marknader, flygbolag, forsknings- och utvecklingsprojekt för att ta fram en storskalig produktion av inhemskt biodrivmedel för flyg och de projekt som utvecklar och tillverkar el- och hybridflygplan. Även Trafikverket kommer att följa projektet.

– Det här flygplatsprojektet är en investering för en framtid med långsiktigt hållbara
flygtransporter. Vi kommer genom projektet bättre kunna förstå förutsättningarna för hur regionala flygplatser kan bereda en kostnadseffektiv och grön infrastruktur, säger Johan Holmér, nationell flygstrateg på Trafikverket.

Svenska Regionala Flygplatser (SRF) är ett samarbetsorgan för Sveriges regionala flygplatser. SRF verkar för att utveckla flygtrafiken och därmed tillgängligheten för alla Sveriges regioner.

SRF har för närvarande 34 medlemsflygplatser och finns över hela landet från Pajala i norr till Kristianstad i söder.

Kontaktuppgifter:
Mari Torstensson, Projektledare Grön Flygplats 070-819 21 37
Peter Larsson, VD SRF 070-619 88 77
Johan Holmér, Trafikstrateg Trafikverket 076-109 84 35