PRESSMEDDELANDE

BRA flyg tillbaka i Halmstad

Flygbolaget BRA pausade sin reguljära flygtrafik när pandemin bröt ut i början av 2020. Under året som gått har BRA arbetat med att göra verksamheten mer kostnadseffektiv och flexibel men framförallt har man definierat en ambitiös vision när det gäller återetablering av flygtrafiken och ett hållbarare resande.

Nu är det klart att BRA börjar flyga större delen av sina inrikeslinjer igen och då huvudsakligen till och från Stockholm-Bromma med start den 12 maj. Man startar upp med fem destinationer; Bromma-Malmö, Bromma-Ängelholm, Bromma-Visby och Bromma-Umeå.

I steg två, fr o m v 26 (
28 juni-4 juli) , öppnar de ytterligare fem linjer, varav HalmstadBromma är en.

Mellan 26 juni och 3 september erbjuder de en avgång per dag ; måndag, onsdag, fredag och söndag. Sedan mellan 6 september och 31 oktober utökar de sin tidtabell till att erbjuda tre avgångar per dag måndag t o m fredag och två avgångar på söndagar. Inga avgångar på lördagar.

”Jätteroligt med goda nyheter! Goda nyheter kan man ju inte få för mycket av. Vi hälsar BRA varmt välkomna tillbaka till Halmstad igen”, säger Anette Holmgren, Affärsutvecklare på Halmstad City Airport.

Läs pressmeddelandet från BRA flyg här:

För mer information kontakta:

Anette Holmgren, Affärsutvecklare Halmstad City Airport, tel 0722-39 00 27, anette.holmgren@halmstad.se
Magnus Edman, VD/flygplatschef Halmstad City Airport, tel 035-18 26 00 , magnus.edman@halmstad.se