Information från BRA och Air Halland/Air Leap

Krav på munskydd tas bort med start den 1 juli

Information från BRA:

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndigheternas lättnader kring restriktioner har även BRA tagit beslut om att göra vissa mindre justeringar.

BRA tar bort kravet på munskydd och låter endast rekommendation om att bära munskydd ombord att ligga kvar.

Besättningarna ombord samt BRAs personal som rör sig på Bromma flygplats bland sina passagerare kommer fortsatt att bära munskydd för att förhålla sig till Swedavia ´s rekommendationer där andra skyddsbarriärer mellan grupperna saknas.

På flygningar utanför Sverige gäller fortsatt krav på munskydd tillsvidare.

För mer information läs mer hos www.flygbra.se

******************************

Information från Air Halland/Air Leap:

Air Halland/Air Leap tar bort kravet på ansiktsmask från den 1 juli 2021

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat att införa lättnader från den 1 juli. Med anledning av detta så är det inte längre ett krav att bära ansiktsmask/munskydd ombord för dig som reser med Air Halland/Air Leap inrikes i Sverige.

Personalen ombord kommer fortsättningsvis att bära munskydd.

För flygresor utanför Sverige och till/från andra länder från Sverige gäller fortsatt krav på munskydd för Air Hallands/Air Leaps passagerare.

För mer information, läs mer hos Air Leap | Covid-19